top of page
AdobeStock_324459759.jpeg

Privacy Policy

Wat u moet weten

2GO Software respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de sollicatieprocedure zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 2GO Software zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of delen met derde partijen.


2GO Software gebruikt je persoonlijke gegevens voor het volgende:
 

 • Als je bij ons solliciteert, hebben we je naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact met je te kunnen opnemen.

 • Om het solliciteren bij 2GO Software zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je sollicitatie en het gebruik van onze diensten op.

 • Als je bij 2GO Software solliciteert bewaren wij je gegevens op een Secure Server.

 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
   

2GO Software verkoopt jouw gegevens niet

2GO Software zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. 2GO Software gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij 2GO Software geen cookies ontvangt.
 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van 2GO Software, dan kun je contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.


NVP Code

2GO Software BV handelt volgens de NVP code. Deze is terug te vinden op https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Volledig privacybeleid

1. Inleiding
 

Welkom bij 2GO_Software_B.V.


2GO_Software_B.V. ("wij", of "onze") exploiteert https://www.werkenbijlicentie2go.com/ en de mobiele toepassing van 2GO Software (hierna "Dienst" genoemd).

Ons Privacybeleid heeft betrekking op je bezoek aan https://www.werkenbijlicentie2go.com en de mobiele toepassing van 2GO Software, en legt uit hoe wij informatie die voortvloeit uit je gebruik van onze Service verzamelen, beveiligen en openbaar maken.

Wij gebruiken je gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") bepalen al het gebruik van onze Dienst en vormen samen met het Privacybeleid jouw overeenkomst met ons ("overeenkomst").

2. Definities

DIENST betekent de https://www.werkenbijlicentie2go.com/ website en de mobiele applicatie van 2GO Software die door 2GO Software B.V. wordt beheerd.

PERSOONSGEGEVENS zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van die en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die op je apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Met Gegevensverantwoordelijke wordt een natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt, vaststelt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van je gegevens.

 

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om je gegevens doeltreffender te verwerken.

GEGEVENSONDERWERP is elke levende persoon die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die gebruik maakt van onze Dienst. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

3. Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan je te verlenen en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens
 

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij je vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of je te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • (a) E-mailadres

 • b) Voor- en achternaam

 • (c) Telefoonnummer

 • d) Adres, staat, provincie, postcode, stad

 • (e) Cookies en gebruiksgegevens
   

Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om je te contacteren met informatie die voor jouw van belang kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van enige, of al deze, communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar service@licentie2go.com.

 

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die je browser verstuurt wanneer je onze Service bezoekt of wanneer je toegang krijgt tot de Service met of via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van je computer (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer je de Dienst bezoekt met een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van je mobiele apparaat, het IP-adres van je mobiele apparaat, je mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat je gebruikt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Het volgen van Cookies-gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar je browser gestuurd en op je apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

Je kunt je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, kun je sommige gedeelten van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

 

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • (a) Sessiecookies: Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.

 • (b) Voorkeur Cookies: Wij gebruiken Preference Cookies om je voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

 • (c) Beveiligingscookies: Wij gebruiken Security Cookies voor veiligheidsdoeleinden.

 • (d) Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om je advertenties aan te bieden die relevant kunnen zijn voor jou en je interesses.

 

5. Gebruik van gegevens

2GO Software B.V. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • (a) om onze Dienst te verlenen en te onderhouden;

 • (b) om je op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Service;

 • (c) om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer je ervoor kiest dit te doen;

 • d) het verlenen van klantenondersteuning;

 • (e) om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren;

 • (f) om het gebruik van onze Service te monitoren;

 • (g) technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

 • (h) om te voldoen aan enig ander doel waarvoor je het verstrekt;

 • (i) om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit tussen jou en ons gesloten contracten;

 • (j) op elke andere manier die wij beschrijven wanneer je de informatie verstrekt;

 • (k) voor enig ander doel met jouw toestemming.

 

6. Bewaring van gegevens

 

Wij bewaren je Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen je Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Wij zullen ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren. Onze webshop en alle bijbehorende IT systemen zijn eigendom van ons moederbedrijf: RoBIT The Source BV. Er worden geen gegevens verkocht, of gedeeld buiten eigen bedrijvengroep, tenzij dit noodzakelijk is voor bepaalde functionele zaken (denk aan bijv. het goedkeuren van betaaltransacties). De opslag van gegevens vind plaats in het systeem dat eigendom is, en beheerd wordt door, ons moederbedrijf.

 

7. Overdracht van gegevens
 

Jouw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten jouw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van jouw rechtsgebied.

Indien je je buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overbrengen naar de Verenigde Staten en ze daar verwerken.

Jouw instemming met dit privacy beleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

2GO Software B.V. zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

8. Openbaarmaking van gegevens
 

Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen, of die u verstrekt, openbaar maken:
 

 • (a) Openbaarmaking voor Wetshandhaving. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

 • (b) Bedrijfstransactie. Indien wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen je Persoonsgegevens worden overgedragen.

 • (c) Andere gevallen. Wij kunnen je informatie ook openbaar maken:

  1. (i) aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

  2. (ii) aan aannemers, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen

  3. (iii) om te voldoen aan het doel waarvoor je het verstrekt;

  4. (iv) voor het doel van het opnemen van het logo van je bedrijf op onze website

  5. (v) voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer je de informatie verstrekt

  6. (vi) met jouw toestemming in alle andere gevallen;

  7. (vii) indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

 

9. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
 

Als je ingezetene bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die onder de GDPR vallen. - Zie voor meer informatie https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 

Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen om je in staat te stellen je Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Indien je wenst te weten welke Persoonsgegevens wij over je bewaren en indien je wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kun je ons een e-mail sturen op service@licentie2go.com.

In bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • a) het recht op toegang tot en bijwerking of verwijdering van de informatie die wij over je hebben;

 • b) het recht op correctie. Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • c) het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je Persoonsgegevens;

 • d) het recht op beperking. Je hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken;

 • e) het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om een kopie van je Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat;

 • f) het recht om je toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons op uw toestemming baseren om je persoonsgegevens te verwerken;

 

Wij kunnen je vragen om je identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Het is mogelijk dat wij zonder bepaalde noodzakelijke gegevens geen Dienst kunnen verlenen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

11. Reclame

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om advertenties aan je te tonen om onze Dienst te helpen ondersteunen en onderhouden.

Google AdSense DoubleClick Cookie Google, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Google's gebruik van de DoubleClick-cookie stelt haar en haar partners in staat om advertenties aan onze gebruikers aan te bieden op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op het internet.

Je kunt je afmelden voor het gebruik van het DoubleClick Cookie voor op interesses gebaseerde reclame door de Google Ads Settings webpagina te bezoeken: http://www.google.com/ads/preferences/

 

12. Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van een derde klikt, word je doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden je ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die je bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

13. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kind" of "Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van Kinderen jonger dan 18 jaar. Als je erachter komt dat een Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van Kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

14. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen je dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Je wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

15. Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

 

Ingangsdatum: 01/01/2022

bottom of page